"En vision utan målstyrd handling är bara en dröm. Handling utan en vision är slöseri med tid. En vision med fokus på målstyrd handling kan förändra allt."

Företagsstyrning

Vi hjälper er att sätta relevanta strategiska mål och stöttar er operativt så att ni når resultat. Det är det vi kallar ”målstyrd affärsutveckling”.

Ägarskifte

Vi har lång erfarenhet av ägarskifte och kan ge råd i enskilda delar eller ta ett helhetsansvar från inledande förberedelser till avtal och tillträde.

Om oss

Hjärta, hjärna och lite jädrar anamma – det är Anacka!

Vårt driv och erfarenhet är vår spets.

Vi på Anacka erbjuder ägare, styrelse och företagsledning kvalificerade managementtjänster inom målstyrd affärsutveckling. Vi ser människan bakom, och anlitas ofta just för vår empatiska förmåga att förstå ägare och företags verkliga förutsättningar och behov. För att lyckas med lönsam tillväxt i ägarledda företag krävs att man kan hantera både hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa fokus och driv framåt. Sedan starten 2003 har Anacka hjälpt över hundra företag i olika branscher att utvecklas och skapa lönsamma affärer.

Här kan du läsa vad några av våra kunder säger om oss:

”Jag har anlitat Anacka sedan 2010 och vill påstå att vi aldrig kommit dit vi är i dag utan den hjälp vi fått med struktur, expansion och varumärkesbyggande. Personligen har jag haft stor nytta av Robert Carléns djupa kunskap och långa erfarenhet inom affärsutveckling. Jag har även vid flera tillfällen fått möjlighet att få hjälp av Annette Ögrens specialistkunskap. Jag kan varmt rekommendera Anacka till alla företagsledare med ambitionen att utveckla sitt företag. Anacka gör stor skillnad”

Vd, företag inom försäkringsbranschen

”Jag har haft kontakt med Anacka under de senaste 15 åren i samband med olika frågor om bolagsstyrning. Det som präglat min upplevelse är deras professionalism och att de alltid levererar till 100% när det gäller kompetens, diskretion och rak och enkel kommunikation.
Under 2016 tog vi beslut att förstärka vår egen styrelse och välja in vår första externa styrelseordförande. De egenskaper vi sökte i vår nya styrelseordförande var, utöver en stark kompetens inom styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor, djup förståelse och insikt i ledarskapets betydelse för en organisations möjlighet att nå sina mål. Vårt val föll på Robert Carlén från Anacka. Vi har nu inlett en mycket stark tillväxtresa där Robert har en nyckelroll.”

Vd, företagsägare inom Ledarutveckling och Chefsrekrytering

”När jag skulle göra mitt första egna företagsförvärv insåg jag snabbt att det krävdes specialistkompetens inom en rad olika områden som jag själv inte hade. För att känna mig trygg bestämde jag mig för att anlitade en extern konsult. Valet föll då på Företagsstyrning Väst som snabbt tog ett helhetsansvar från inledande förberedelser, förhandling, avtal och ända till själva tillträdet. Mitt samarbete med Anacka har löpt på sedan dess, främst handlar det om olika insatser för ökad tillväxt och lönsamhet i flera av mina bolag. Jag hoppas att jag snart ska göra ett nytt förvärv och kommer då självklart anlita Anacka igen.”

Vd, företagsägare och entreprenör

”Anacka medverkar sedan några år tillbaka i vårt styrelsearbete. Deras fokus på struktur, lönsamhet och strategiska tillväxtfrågor har satt en positiv prägel på hela företaget. Nu arbetar vi alla tillsammans framåt med rätt frågor på agendan. Vi står starkare och är mer fokuserade och kommer kunna möta oförutsägbara händelser på ett betydligt bättre sätt än tidigare.”

Vd, inom bygg och fastighetsbranschen

”Vi har använt Anacka för internutbildningar, som moderatorer i en förvärvsprocess och dessutom för ett pågående styrelseuppdrag och är mycket nöjda med samarbetet. Anacka har varit en viktig samarbetspartner i vår utveckling och på vår tillväxtresa.”

Företagsledarare, entreprenörsföretag specialiserat på putsning och murning

Våra tjänster

Företagsstyrning

Inom affärsområdet Företagsstyrning erbjuder vi skräddarsydda tjänster som ökar företagets tillväxt och lönsamhet. En förutsättning för att kunna ge rätt råd för rätt beslut är att det finns relevanta ekonomiska underlag och insikter om de omvärldsfaktorer som kommer att påverka företagets utveckling. Vi hjälper er med att ta fram dessa beslutsunderlag och stöttar er sedan operativ så att ni når uppsatta affärsmål. Det är det vi kallar ”målstyrd affärsutveckling”

Våra medarbetare har specialistkunskap och stor erfarenhet inom följande områden

  • Affärsutveckling, strategisk och operativ nivå
  • Affärsanalys
  • Beslutstöd
  • Ekonomistyrning
  • Affärsjuridik

Vill du veta mer om hur vi kan öka tillväxt och lönsamhet i ditt företag? Kontakta då Andreas Molander på telefon: 0768-14 71 47 eller mail: andreas.molander@anacka.se

Ägarskifte

Att sälja eller köpa ett företag, så kallat Ägarskifte, är komplext i sin natur vilket gör att det kan dra ut på tiden, ibland flera år. En vanlig förekommande anledning till att processen drar ut på tiden är att de faktiska förutsättningarna och förväntningarna hos säljare och köpare inte är helt tydliga.

Med rätt inledande förberedelser och planering kan du undvika att ägarskiftet drar ut på tiden, eller måste göras i en allt för snabb takt till ett för lågt pris som följd. En klok säljare lär sig vilka parametrar som styr möjligheten att sälja bolaget i rätt tid till rätt pris. Först då kan man som säljare göra positiva förändringar i god tid. Vi har lång erfarenhet av ägarskiften och kan ge råd i enskilda delar, eller ta ett helhetsansvar från inledande förberedelser till avtal och tillträde.

Har du planer på att köpa eller sälja bolag och vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta då Hans Gundmar på telefon: 0734-22 82 99 eller mail: hans.gundmar@anacka.se

Aktuellt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

2017-12-19

Läs mer

Företagsstyrning Väst byter namn till Anacka.

2017-09-13

Sedan starten 2003 har Företagsstyrning Väst erbjudit kvalificerade managementtjänster till ägare, styrelse och företagsledning som vill skapa lönsam tillväxt. Efterfrågan på våra tjänster har ökat markant med tiden, vilket vi… Läs mer

Företagsstyrning rekryterar specialist inom Ägarskifte.

2017-05-25

I samband med att 40-talisterna i ägarledda företag går i pension i en allt snabbare takt har vi märkt av en ökad efterfrågan på våra tjänster inom ägarskifte. Vi är… Läs mer

Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress så får du smarta tips inom målstyrd affärsutveckling och senaste nytt om vad som händer hos oss på Anacka.

Arkiv

Det finns inget i arkivet än.

Kontakt

Våra kontor

Göteborg

Lilla Bommen 6

411 06 Göteborg

Tel. 0312-264 50

Uddevalla

Museigatan 2

451 50 Uddevalla

Tel. 0522-164 50

Grundsund

Östra Kajen

451 79 Grundsund

Tel. 0522-164 50

Våra medarbetare

Annette Ögren

Annette har lång erfarenhet av styrelsearbete i ett flertal bolag och branscher och är en av företagets grundare. Hon anlitas regelbundet i ägarskiftesprocesser, omstruktureringar samt externa förvärv och avyttringar. Annette engageras också i olika utbildningssammanhang, bland annat av Handelskammaren för deras VD- och styrelseutbildningar. Annette är diplomerad Företagskonsult och utbildad i ekonomi vid Borås Högskola.

annette.ogren@anacka.se

0703-13 91 80

Robert Carlén

Robert är en av grundarna av bolaget och har sedan starten 2003 fokuserat på styrelsearbete hos våra kunder. Han har samlat på sig en ovärderlig erfarenhet och kunskap om hur man skapar tillväxt i ägarledda bolag. En av Roberts unika egenskaper är hans förmåga att hantera hårda och mjuka värden tillsammans utan att tappa drivet framåt. Robert har läst företagsekonomi och juridik vid Lunds Universitet, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

robert.carlen@anacka.se

0706 – 72 12 77

Andreas Molander

Andreas har mer än 12 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har engagemang både som ledamot och styrelseordförande i fler av bolagets kunder. Andreas anlitas ofta i olika ägarskiftesprocesser, omstruktureringar samt externa förvärv och avyttringar Sedan 2016 är Andreas vårt företags Vd. Andreas har en kandidatexamen inom företagsekonomi från Växjö universitet.

andreas.molander@anacka.se

0768 – 14 71 47

Hans Gundmar

Hans har lång erfarenhet av att driva företag i olika branscher. Sedan 2002 är han främst arbetat som rådgivare inom affärsutveckling och ägarskiftesprocesser. Hans har en ekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och högskoleutbildning från Kairos Future i Stockholm.

hans.gundmar@anacka.se

0734 – 22 82 99

Gunnar Andersson

Gunnar har lång erfarenhet av operativt ledningsarbete i mindre och medelstora företag där han haft roller som koncernchef, VD, divisionschef, marknadschef etc. Gunnar anlitas ofta för interim uppdrag i industriföretag där syftet är att genomföra förändringsprocesser, implementeringsprocesser samt verksamhetsoptimering. Gunnar har examen från J&W University, USA samt en examen från Stockholm School of Economics Executive, Stockholm.

gunnar.andersson@anacka.se

0702 – 82 56 96

Camilla Hallman

Camilla arbetar som administratör med löpande uppdrag inom bokföring, avtalsfakturering, fakturering och avstämningar samt månadsbokslut. Camilla anlitas också av våra kunder inom området personal och arbetsrätt. Camilla har läst ekonomi vid Högskolan Väst.

camilla.hallman@anacka.se

0522-164 50

Karina Knutsson

Karina arbetar som redovisningsekonom med löpande bokföring, avstämningar, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt avrapportering. Karina har läst ekonomi på Högskolan Väst.

karina.knutsson@anacka.se

0522-164 50

Monika Skoogh

Monika har mer än 10 års erfarenhet som Ekonomiansvarig/Controller. Hon arbetar främst med att stödja affärsansvariga i sitt dagliga arbete med ekonomiuppföljning och analyser samt att arbeta fram års-kvartals- och månadsbokslut. Monika har också erfarenhet från Due Diligence processer där hon rådgivit och supportat vid ett antal större och mindre förvärv. Monika har läst redovisning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

monika.skoogh@anacka.se

0522-164 50